درباره ما > ارتباط با مدیران
 

 

 

 

 

 

                   محـمــد  مفــتوح           

      معاون اداري و مالي

       پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com

    محمــد اصغـــری

     مديـــر مــــالی

    پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com

     محمــد حســن علي پــور

     مديـــر اداري و نیـــروی انسانی

       پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com

 

 

    آرش شـــرقی

     مديـــر فنی - امور قراردادهــا و پیمان رسیدگی

    پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com

سیــد امیــر ابوتـــرابی

     مدیـــر پــــروژه مهر کوهــسنگی

    پست الکترونيک :  info@farasooyeshargh.com

 

 

   محمّــد بــاقر صــادقی

    معاونت حقــوقی و امـــلاک

    پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com

    سید هاشم اصلحی

     مدیر روابط عمومی و ارتباطات

    پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com

    ایــــرج صحافـــــیان

    مديـــر حـــراست

    پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com

    سیــد علی نیــــازی

    مديـــر پشتیبانی

    پست الکترونيک : info@farasooyeshargh.com

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت فراسوی شرق می باشد. Copyright © 2014 - All rights reserved.
طراحی سايت و بهينه سازی سايت توسط پورتال فراتک