اخبار

  • 100215
  • 773 مرتبه
  • چهار شنبه 29 شهریور 1396

بررسی محاسن و مزایای معرفی مجتمع مهر کوهسنگی در نمایشگاه بنای برتر

بررسی محاسن و مزایای معرفی مجتمع مهر کوهسنگی در نمایشگاه بنای برتر

حضور شرکت فراسوی شرق و معرفی مجتمع تجاری، مسکونی و گردشگری مهر کوهسنگی در بین برندهای برگزیده‌ی تجهیز ساختمان، معماری و دکوراسیون داخلی و اولین نمایشگاه معرفی فرصتهای برتر سرمایه گذاری، که در حوزه صنعت و ساختمان فعالیت دارند، می تواند باعث بهره مندی از مزایای ارزشمند ذیل گردد :  

ارتقاء جایگاه برند پروژه مهر کوهسنگی  

معرفی فرصتهای سرمایه گذاری به جامعه سرمایه گذار  

اطلاع رسانی و برقراری ارتباط مستقیم با جامعه هدف و مخاطبین خاص  

ترغیب و جلب مشارکت سرمایه گذاران و مشتریان هدفمند  

نیاز سنجی علایق مخاطبان  

کسب اطلاعات از توانمندی سایر شرکت کنندگان در نمایشگاه  

توسعه شبکه مشتریان