اخبار

  • 100220
  • 747 مرتبه
  • شنبه 23 دی 1396

پروژه تجاری و مسکونی مهر کوهسنگی، مورد بازدید مدیر عامل شرکت تجلی مهر ایرانیان قرار گرفت.

پروژه تجاری و مسکونی مهر کوهسنگی، مورد بازدید مدیر عامل شرکت تجلی مهر ایرانیان قرار گرفت.

گزارشی از بازدید مدیر عامل شرکت تجلی مهر ایرانیان از مجتمع تجاری، مسکونی و گردشگری مهر کوهسنگی

صبح روز پنجشنبه (96/10/21) دکتر محمود محمود‌ زاده، مدیرعامل هلدینگ تجلی مهر ایرانیان، به همراه مدیر عامل و جمعی از مدیران شرکت فراسوی شرق، از آخرین تحولات در بخش تجاری مجتمع مهر کوهسنگی (پیش از بهره برداری و افتتاحیه) بازدید نمودند.

دکتر محمود زاده، در بدو ورود به طبقه همکف، با زیبایی و پاکیزگی محیط و جلوه های بصری در بخش تجاری مجتمع مهر کوهسنگی مواجه شد. 

در طول این بازدید، مهندس سعید حسین پور،  مدیر عامل شرکت فراسوی شرق، در خصوص آخرین فعالیتهای اجرایی و اقدامات نهایی در طبقات تجاری پروژه توضیحاتی ارائه نمود.

بازدید کنندگان در ابتدا واحدهای تجاری در طبقه همکف و ورودی های اختصاصی بخش تجاری از سمت پارک کوهسنگی را مورد بازدید قرار دادند و سپس به وسیله پله برقی عظیم مجتمع از طبقه همکف به طبقه سوم مراجعه نمودند. 

پس از آن طبقات پنجم و ششم ، موتورخانه مرکزی و طبقات مسکونی مجتمع مورد بازدید افراد قرار گرفت.