اخبار

  • 100223
  • 655 مرتبه
  • شنبه 21 بهمن 1396

« شرکت فراسوی شرق » به عنوان « انبوه ساز برتر » معرفی می شود.

« شرکت فراسوی شرق » به عنوان « انبوه ساز برتر » معرفی می شود.

کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار می نماید :

« شرکت فراسوی شرق » در اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران ، به عنوان « انبوه ساز برتر » معرفی می شود.

این اجلاس که توسط کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان ایران برگزار می گردد ، در روز سه شنبه (96/11/24) در مرکز همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران به معرفی انبوه سازان برتر کشور پرداخته و از آنان تقدیر می نماید .

شرکت فراسوی شرق که با بهره گیری از توانمندی مدیرانی لایق و متخصص توانسته است ده ها پروژه عمرانی را سرمایه گذاری و مدیریت نماید ، ضمن برخورداری از معیارهای در نظر گرفته شده در این اجلاس ، به عنوان « انبوه ساز برتر » معرفی و با دریافت گواهی نامه رسمی ، مورد تقدیر قرار می گیرد .  

 مشروح این خبر پس از برگزاری اجلاس در کانال اطلاع رسانی و سایت اختصاصی شرکت بارگزاری می گردد.