اخبار

  • 100229
  • 1085 مرتبه
  • چهار شنبه 19 اردیبهشت 1397

گزارش تصویری « مانور ایمنی و آتش نشانی » در برج مهر کوهسنگی

گزارش تصویری « مانور ایمنی و آتش نشانی » در برج مهر کوهسنگی

شانزدهم اردیبهشت ماه هزار و سیصد و نود و هفت