رویدادها

  • 100238
  • 1092 مرتبه
  • یک شنبه 23 مرداد 1401

جلسه تودیع و معارفه سرپرست شرکت فراسوی شرق

جلسه معارفه سرپرست شرکت فراسوی شرق

جلسه تودیع و معارفه سرپرست شرکت فراسوی شرق

در تاریخ 1401/07/26ضمن تقدیر و تشکر از زحمات جناب آقای منزل آبادی،جناب مهندس رضا بشیر به سمت سرپرست شرکت فراسوی شرق انتخاب گردیدند.

در تاریخ 1401/07/26با حضور مدیرعامل محترم شرکت تجلی مهرایرانیان وابسته به گروه مالی سپه و مدیرحقوقی شرکت تجلی و مدیران شرکت فراسوی شرق از زحمات مدیرعامل شرکت فراسوی شرق جناب آقای مهندس منزل آبادی تقدیر و تشکر گردیده و جناب آقای مهندس رضا بشیر به عنوان سرپرست شرکت فراسوی شرق گردیده اند.

اخبار مرتبط