مناقصات

جهت اخذ استعلام قیمت مناقصات ذکر شده به واحد فنی این شرکت به آدرس درج شده در قسمت "تماس با ما" مراجعه فرمائید :

1-مناقصه خرید پنجره های UPVC

2-اجرای سنگ نمای اصلی و محوطه

3-خرید و اجرای سیستم BMS (هوشمند سازی ساختمان)

4-خرید و نصب آسانسورهای پروژه ابوذر غفاری

5-خرید و نصب پنجره های نمای اصلی ( ترمال بریک )

6-اجرای کاشی و سرامیک واحد های مسکونی پروژه ابوذر غفاری

7-اجرای سقف های پروژه ابوذر با رابیتس

8-اجرای گچ سقف های ابوذر غفاری