پروژه ابوذر غفاری از پروژه های درحال اجرای شرکت فراسوی شرق است که در 7 طبقه مسکونی با متراژ 440 متر مربع و دو طبقه پارکینگ در حال اجرا است. در حال حاضر این پروژه فازهای تخریب، گودبرداری، اجرای سازه نگهبان، فونداسیون، سازه فلزی و دیوارچینی را پشت سر گذاشته است.

123movies